Αποθηκεύστε τα τροποποιημένα στοιχεία ελέγχου εικόνας ως προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου εικόνας ( Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου εικόνας ).