Επιλέξτε τον τύπο αρχείου βίντεο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τύποι αρχείων βίντεο" ( Τύποι αρχείων βίντεο ) στο κεφάλαιο "Εγγραφή βίντεο".