Επιλέξτε το πρόθεμα τριών γραμμάτων που χρησιμοποιείται για την ονομασία των αρχείων στα οποία είναι αποθηκευμένα τα βίντεο. το προεπιλεγμένο πρόθεμα είναι "DSC" ( Ονομασία αρχείων ).