Η ποιότητα για βίντεο που έχουν εγγραφεί με [ N‑RAW 12-bit (NEV) ] επιλεγμένο για [ Τύπος αρχείου βίντεο ] στο μενού εγγραφής βίντεο μπορεί να επιλεγεί μεταξύ [ Υψηλή ποιότητα ] και [ Κανονική ].