Επιλέξτε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας για βίντεο. Επιλέξτε [ Ίδια με τις ρυθμίσεις φωτογραφίας ] για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή που είναι επιλεγμένη αυτήν τη στιγμή για φωτογραφίες ( Στοιχεία ελέγχου εικόνας ).