Μειώστε το τρεμόπαιγμα και τις ζώνες στην οθόνη λήψης και στα πλάνα που έχουν εγγραφεί υπό φωτισμό φθορισμού ή ατμού υδραργύρου.

  • Επιλέξτε [ Auto ] για να επιτρέψετε στην κάμερα να επιλέγει αυτόματα τη σωστή συχνότητα.

  • Εάν το [ Auto ] δεν παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα, επιλέξτε [ 50 Hz ] ή [ 60 Hz ] ανάλογα με τη συχνότητα της τοπικής παροχής ρεύματος. Επιλέξτε [ 50 Hz ] για περιοχές με τροφοδοτικό 50 Hz, [ 60 Hz ] για περιοχές με τροφοδοτικό 60 Hz.

  • Οι αλλαγές στο [ Μείωση τρεμοπαίγματος βίντεο ] ισχύουν επίσης για την οθόνη λήψης στη λειτουργία φωτογραφίας.

Προφυλάξεις: [ Μείωση τρεμοπαίγματος βίντεο ]
  • Εάν το [ Auto ] δεν παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα και δεν είστε σίγουροι για τη συχνότητα της τοπικής τροφοδοσίας, δοκιμάστε και τις δύο επιλογές 50 και 60 Hz και επιλέξτε αυτή που παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα.

  • Η μείωση του τρεμουλιάσματος ενδέχεται να μην παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα εάν το θέμα είναι πολύ φωτεινό. Εάν συμβαίνει αυτό, δοκιμάστε να επιλέξετε μικρότερο διάφραγμα (μεγαλύτερος αριθμός f).

  • Η μείωση του τρεμουλιάσματος μπορεί να αποτύχει να παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε λειτουργίες άλλες από το M . Εάν συμβαίνει αυτό, επιλέξτε τη λειτουργία M και επιλέξτε μια ταχύτητα κλείστρου προσαρμοσμένη στη συχνότητα του τοπικού τροφοδοτικού:

    • 50 Hz: 1 / 100 s, 1 / 50 s, 1 / 25 s

    • 60 Hz: 1 / 125 s, 1 / 60 s, 1 / 30 s