Μειώστε το βινιετάρισμα στα βίντεο ( Έλεγχος βινιέτας ).

Έλεγχος βινιέτας

Οι αλλαγές σε [ Έλεγχος βινιέτας ] στο μενού λήψης φωτογραφιών ισχύουν στο μενού εγγραφής βίντεο και αντίστροφα .