Η επιλογή [ ON ] επιτρέπει τη χρήση των χειριστηρίων της κάμερας για την έναρξη και τη διακοπή της εγγραφής στην εξωτερική συσκευή εγγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγγραφές" ( Εγγραφές ) στο κεφάλαιο "Σύνδεση σε τηλεοράσεις και συσκευές εγγραφής HDMI".