Επιλέξτε αν θέλετε να μειώσετε την παραμόρφωση της κάννης και του μαξιλαριού καρφίτσας στα βίντεο ( Auto Distortion Control ).

Αυτόματος έλεγχος παραμόρφωσης

Οι αλλαγές στο [ Auto distortion control ] στο μενού λήψης φωτογραφιών ισχύουν στο μενού εγγραφής βίντεο και αντίστροφα .