Ανίχνευση υποκειμένου

Επιλέξτε τον τύπο του θέματος στο οποίο η κάμερα δίνει προτεραιότητα κατά την εστίαση σε λειτουργία βίντεο ( Επιλογή τύπου θέματος για αυτόματη εστίαση ).

AF Όταν το θέμα δεν ανιχνεύεται

Επιλέξτε εάν η κάμερα εστιάζει εάν δεν μπορεί να ανιχνεύσει ένα θέμα του τύπου που έχει επιλεγεί για [ Ανίχνευση θέματος ] όταν έχει επιλεγεί το [ AF πλήρους απασχόλησης ] για λειτουργία εστίασης.

  • Εάν έχει επιλεγεί το [ ON ], η κάμερα θα ξεκινήσει την αυτόματη εστίαση είτε ανιχνεύεται θέμα του επιλεγμένου τύπου είτε όχι.

  • Επιλέξτε [ OFF ] για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη εστίαση όταν δεν ανιχνεύεται θέμα του επιλεγμένου τύπου.