Μειώστε τον «θόρυβο» (φωτεινά pixel σε τυχαία απόσταση) σε βίντεο που έχουν εγγραφεί σε υψηλές ευαισθησίες ISO ( Υψηλό ISO NR ).