Η κάμερα δεν παρέχει ρεύμα σε εξωτερικά μικρόφωνα όταν έχει επιλεγεί το [ OFF ].

  • Για να αποτρέψετε τον θόρυβο από παρεμβολές που δημιουργούνται από το τροφοδοτικό, συνιστούμε να απενεργοποιείτε την τροφοδοσία του βύσματος [ OFF ] όταν χρησιμοποιείτε μικρόφωνα που δεν απαιτούν τροφοδοσία.

  • Για πληροφορίες σχετικά με το εάν το μικρόφωνό σας απαιτεί τροφοδοσία από plug-in, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή.