Η επιλογή [ ON ] βελτιστοποιεί την ανάγνωση εικόνας για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.

  • Η εκτεταμένη υπερδειγματοληψία ισχύει όταν [ 3840×2160; 60p ] ή [ 3840×2160; Το 50p ] επιλέγεται για [ Μέγεθος καρέ/Ρυθμός καρέ ] και το [ FX ] επιλέγεται για [ Περιοχή εικόνας ] > [ Επιλογή περιοχής εικόνας ] στο μενού εγγραφής βίντεο.

  • Σημειώστε ότι η αποστράγγιση της μπαταρίας αυξάνεται όταν επιλέγεται το [ ON ].