Επιλέξτε μια περικοπή βίντεο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογές περιοχής εικόνας βίντεο" ( Επιλογές περιοχής εικόνας βίντεο ) στο κεφάλαιο "Εγγραφή βίντεο".