Limitați selecția modului de focalizare la un singur mod de focalizare. Dacă este selectată o altă opțiune decât [ Fără restricții ], rotirea selectorului principal de comandă în timp ce țineți apăsat butonul pentru modul de focalizare nu va schimba modul de focalizare.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video