Ta bort flera bilder. För mer information, se "Ta bort flera bilder" ( Ta bort flera bilder ).

Alternativ

Beskrivning

Q

[ Valda bilder ]

Radera valda bilder.

d

[ Kandidater för radering ]

Radera bilder med betyget d (kandidat för radering).

i

[ Bilder tagna på valda datum ]

Radera alla bilder tagna på valda datum.

R

[ Alla bilder ]

Radera alla bilder i mappen som för närvarande är vald för [ Uppspelningsmapp ] i uppspelningsmenyn.

  • Om två minneskort är isatta kan du välja det kort från vilket bilderna ska raderas.