Välj om bilderna ska visas automatiskt direkt efter fotograferingen.

Alternativ

Beskrivning

[ ]

Bilder visas på den för närvarande valda skärmen (bildskärm eller sökare) när de tas.

  • När [ Prioritera sökare ] är valt för monitorläge, kommer den senaste bilden att visas på monitorn när du tar ögat från sökaren.

[ På (endast bildskärm) ]

Bilderna visas endast efter fotografering när monitorn används för att rama in bilder. Bilder visas inte i sökaren när [ Endast sökare] är valt för monitorläge.

[ Av ]

Bilder kan endast ses genom att trycka på K -knappen.