Välj den plats från vilken bilder i dubbla format som spelats in med [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] eller [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] vald för [ Roll spelad av kort i Slot 2 ] i fototagningsmenyn spelas upp.