Välj om du vill ta bort en kopia av en bild som spelats in på båda minneskorten med antingen [ Säkerhetskopiering ] eller ett dubbelformatsalternativ ([ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] eller [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ]) valt för [ Rollspelad med kort i kortplats 2 ] i fototagningsmenyn raderar också den återstående kopian.

Alternativ

Beskrivning

[ Ja (bekräftelse krävs) ]

Innan du tar bort en kopia kommer du att bli ombedd att välja om du vill ta bort den andra. För att välja det alternativ som är markerat som standard, tryck på 2 .

[ Ja ]

[ Samma bilder på 1 och 2 ] väljs alltid; Om du väljer [ Ja ] i bekräftelsedialogrutan raderas båda kopiorna.

[ Nej ]

Bekräftelsedialogrutan som visas är densamma som för bilder för vilka det inte finns någon andra kopia. Att radera den aktuella bilden raderar inte kopian.