Välj bilden som ska visas efter att en bild har raderats.

Alternativ

Beskrivning

S

[ Visa nästa ]

  • Följande bild visas.

  • Om den raderade bilden var den sista bilden kommer föregående bild att visas.

T

[ Visa föregående ]

  • Föregående bild visas.

  • Om den raderade bilden var den första bilden kommer nästa bild att visas.

U

[ Fortsätt som tidigare ]

  • Om du bläddrade igenom bilderna i den ordning som spelades in, kommer följande bild att visas enligt beskrivningen för [ Visa nästa ].

  • Om du bläddrade genom bilderna i omvänd ordning, kommer den föregående bilden att visas enligt beskrivningen för [ Visa föregående ].