När [ ON ] är valt, kommer "höga" (porträttorienterade) bilder att roteras automatiskt för visning under uppspelning.

Varning: Rotera högt

Bilder roteras inte automatiskt under bildgranskning även när [ ] är valt för [ Rotera högt ].