Välj om bilden som visas direkt efter att en serie bilder har tagits i kontinuerligt läge är den första eller sista bilden i seriebilden.

  • Det här alternativet träder endast i kraft när [ Av ] är valt för [ Bildgranskning ] i uppspelningsmenyn.

1

Senaste bilderna (skur)

2

Visas om [ Första bilden i serie ] har valts

3

Visas om [ Sista bild i serie ] har valts