Välj en mapp för uppspelning.

Alternativ

Beskrivning

(Mapp namn)

Bilder i alla mappar med det valda namnet kommer att synas under uppspelning. Mappar kan byta namn med alternativet [ Lagringsmapp ] > [ Byt namn ] i fototagningsmenyn.

[ Alla ]

Bilder i alla mappar kommer att synas under uppspelning.

[ Aktuell ]

Endast bilder i den aktuella mappen kommer att vara synliga under uppspelning.