Оценяване на снимки

Избраните снимки могат да бъдат оценени или маркирани като кандидати за по-късно изтриване. Оценките могат да се видят и в NX Studio. Защитените снимки не могат да бъдат оценявани.

  1. Натиснете бутона K , за да започнете възпроизвеждане.
  2. Изберете желаната снимка и натиснете бутона i .

    Ще се покаже менюто за възпроизвеждане i .

  3. Маркирайте [Рейтинг] и натиснете J .
  4. Изберете рейтинг.
    • Завъртете главния диск за управление, за да изберете оценка от нула до пет звезди, или изберете d , за да маркирате снимката като кандидат за по-късно изтриване.
    • Натиснете J , за да изберете маркираната опция.