g2: Персонализирани контроли

 1. G бутон
 2. Меню A персонализирани настройки

Изберете операциите, извършвани във видео режим, като използвате контролите на камерата или контролния пръстен на обектива.

 • Изберете ролите, които изпълняват контролите по-долу. Маркирайте желания контрол и натиснете J .
  опция
  w[ Бутон Fn1 ]
  y[ Бутон Fn2 ]
  j[ Бутон AE-L/AF-L ]
  k[ Бутон OK ]
  G[ Бутон за освобождаване на затвора ]
  S[ Бутон Fn на обектива ]
  3[ Бутон Fn2 на обектива ]
  l[ Пръстен за управление на обектива ]
 • Ролите, които могат да бъдат присвоени на тези контроли, са следните:
  опцияwyjk 1GS3l
  K[ Избор на централна точка за фокусиране ]44
  4[ Запазване на фокусната позиция ]4
  3[ Извикване на фокусната позиция ]4
  A[ AF-ON ]444
  F[ само AF заключване ]444
  E[ AE заключване (Задръжте) ]444
  C[ Само AE заключване ]444
  B[ AE/AF заключване ]444
  t[ Мощна бленда (отворена) ]4
  q[ Мощна бленда (затворена) ]4
  i[ Компенсация на експозицията + ]4
  h[ Компенсация на експозицията - ]4
  n[ Проследяване на тема ]4444
  b[ Информационният дисплей за преглед на живо е изключен ]44444
  b[ Рамкиране на решетка ]4444
  p[ Увеличение вкл./изкл .]444444
  O[ МОЕТО МЕНЮ ]4444
  3[ Достъп до горния елемент в МОЕТО МЕНЮ ]4444
  K[ Възпроизвеждане ]4444
  C[ Прави снимки ]4
  1[ Запис на видеоклипове ]444
  m[ Баланс на бялото ]44
  h[ Задайте контрол на картината ]44
  y[ Активно D-Lighting ]44
  w[ Измерване ]44
  c[ Режим на освобождаване (запазване на рамка) ]44
  z[ Режим на фокус/Режим на AF зона ]44
  H[ Чувствителност на микрофона ]44
  W[ Пикинг на фокуса ]44
  X[ Фокус (M/A) ]4 2, 3
  q[ Апертура на захранване ]4 3
  E[ Компенсация на експозицията ]4 3
  9[ ISO чувствителност ]4 3
  [ Няма ]4444444 3
  1. Независимо от избраната опция, когато [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (хора) ] или [ Auto-area AF (животни) ] е избрано за режим на AF зона, бутонът функционира само за иницииране на обект- проследяващ AF (AF с проследяване на обекта ).
  2. Предлага се само със съвместими обективи.
  3. Независимо от избраната опция, в режим на ръчно фокусиране контролният пръстен може да се използва само за регулиране на фокуса.
 • Налични са следните опции:
  РоляОписание
  K[ Избор на централна точка за фокусиране ]Натискането на контролния бутон избира централната точка за фокусиране.
  4[ Запазване на фокусната позиция ]Натискането и задържането на бутона Fn на обектива регистрира позицията на фокуса.
  За повече информация вижте „Запазване на позицията на фокуса/Извикване на позицията на фокуса“ в раздел „Фокус“ на „Основни настройки“ (Запазване на позицията на фокуса/Извикване на позицията на фокуса ).
  3[ Извикване на фокусната позиция ]Натискането на бутона Fn2 на обектива извиква позицията на фокуса, регистрирана в [ Save focus position ].
  За повече информация вижте „Запазване на позицията на фокуса/Извикване на позицията на фокуса“ в раздел „Фокус“ на „Основни настройки“ (Запазване на позицията на фокуса/Извикване на позицията на фокуса ).
  A[ AF-ON ]Натискането на контролния бутон инициира автофокус.
  F[ само AF заключване ]Фокусът се заключва, докато контролът е натиснат.
  E[ AE заключване (Задръжте) ]Експозицията се заключва при натискане на контролния бутон. Заключването на експонацията не прекратява, когато затворът бъде освободен. Експозицията остава заключена, докато контролът не бъде натиснат втори път или докато таймерът за готовност не изтече.
  C[ Само AE заключване ]Експозицията се заключва, докато контролът е натиснат.
  B[ AE/AF заключване ]Фокусът и експозицията се заключват, докато контролът е натиснат.
  t[ Мощна бленда (отворена) ]Блендата се разширява, докато бутонът Fn1 е натиснат. Използвайте в комбинация с персонализирана настройка g2 [ Персонализирани контроли ] > [ Бутон Fn2 ] > [ Power Aperture (close) ] за регулиране на блендата с бутон.
  q[ Мощна бленда (затворена) ]Блендата се стеснява, докато бутонът Fn2 е натиснат. Използвайте в комбинация с персонализирана настройка g2 [ Персонализирани контроли ] > [ Бутон Fn1 ] > [ Power Aperture (open) ] за регулиране на блендата с бутон.
  i[ Компенсация на експозицията + ]Компенсацията на експозицията се увеличава, докато бутонът Fn1 е натиснат. Използвайте в комбинация с персонализирана настройка g2 [ Персонализирани контроли ] > [ Бутон Fn2 ] > [ Компенсация на експозицията - ] за компенсация на експозицията, управлявана от бутон.
  h[ Компенсация на експозицията - ]Компенсацията на експозицията намалява, докато бутонът Fn2 е натиснат. Използвайте в комбинация с персонализирана настройка g2 [ Персонализирани контроли ] > [ Бутон Fn1 ] > [ Компенсация на експозицията + ] за компенсация на експозицията, управлявана от бутон.
  n[ Проследяване на тема ]Натискането на контролния бутон, когато [ AF с автоматична зона ], [ AF с автоматична зона (хора) ] или [ AF с автоматична зона (животни) ] е избрано за режим на AF зона, позволява проследяване на обекта; точката на фокусиране ще се промени на прицелна мрежа, а мониторът на дисплей за проследяване на обекта.
  • За да прекратите AF с проследяване на обекта, натиснете отново бутона за управление или натиснете бутона W ( Q ).
  b[ Информационният дисплей за преглед на живо е изключен ]Натиснете контролата, за да скриете иконите и информацията за снимане на дисплея. Иконите и информацията за снимане могат да бъдат показани чрез повторно натискане на бутона.
  b[ Рамкиране на решетка ]Всеки път, когато натиснете бутона, решетката за рамкиране на композицията на дисплея се променя между [ Изключено ], [ Включено (3×3) ] и [ Включено (4×4) ].
  p[ Увеличение вкл./изкл .]Натиснете контролата, за да увеличите дисплея в областта около текущата точка на фокусиране (съотношението на мащабиране е избрано предварително). Натиснете отново, за да отмените увеличението.
  O[ МОЕТО МЕНЮ ]Натиснете контролния бутон, за да се покаже „МОЕТО МЕНЮ“.
  3[ Достъп до горния елемент в МОЕТО МЕНЮ ]Натиснете контролата, за да преминете към горния елемент в „МОЕТО МЕНЮ“. Поставете често използвани елементи от менюто в горната част на „МОЕТО МЕНЮ“ за бърз достъп.
  K[ Възпроизвеждане ]Натиснете контролата, за да започнете възпроизвеждане.
  C[ Прави снимки ]Натиснете бутона за освобождаване на затвора докрай, за да направите снимка със съотношение на страните 16:9.
  1[ Запис на видеоклипове ]Натиснете контролата, за да започнете записа. Натиснете отново, за да прекратите записа.
  m[ Баланс на бялото ]Задръжте контрола и завъртете главния диск за управление, за да регулирате баланса на бялото за видеоклипове. Някои опции предлагат подопции, които могат да бъдат избрани чрез завъртане на диска за подкоманди.
  h[ Задайте контрол на картината ]Натиснете контролата и завъртете диск за управление, за да изберете Picture Control.
  y[ Активно D-Lighting ]Натиснете контрола и завъртете диск за управление, за да регулирате Active D-Lighting за видеоклипове.
  w[ Измерване ]Натиснете бутона за управление и завъртете диск за управление, за да изберете опция за измерване на видео.
  c[ Режим на освобождаване (запазване на рамка) ]Натиснете бутона за управление и завъртете диск за управление, за да изберете режим на освобождаване за снимки, направени във видео режим.
  z[ Режим на фокус/Режим на AF зона ]Задръжте контрола и завъртете главния диск за управление, за да изберете режим на фокусиране, диска за подкоманди, за да изберете режим на AF зона.
  H[ Чувствителност на микрофона ]Натиснете контрола и завъртете диска за управление, за да регулирате чувствителността на микрофона.
  W[ Пикинг на фокуса ]Натиснете бутона за управление и завъртете главния диск за управление, за да изберете ниво на подчертаване, и диска за подкоманди, за да изберете цвета на подчертаване.
  X[ Фокус (M/A) ]Контролният пръстен на обектива може да се използва за ръчно фокусиране, независимо от избраната опция за режим на фокусиране. За да префокусирате с помощта на автофокус, натиснете бутона за освобождаване на затвора наполовина или натиснете контрола, към която е зададен AF-ON.
  q[ Апертура на захранване ]Завъртете контролния пръстен на обектива, за да регулирате диафрагмата.
  E[ Компенсация на експозицията ]Завъртете контролния пръстен на обектива, за да регулирате компенсацията на експозицията.
  9[ ISO чувствителност ]Завъртете контролния пръстен на обектива, за да регулирате ISO чувствителността.
  [ Няма ]Контролът няма ефект.

Силова бленда

 • Енергийната бленда е налична само в режими A и M.
 • Икона 6 в дисплея за снимане показва, че не може да се използва електрическа бленда.
 • Дисплеят може да мига, докато блендата се регулира.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата