Нулирайте менюто за запис на видео

  1. G бутон
  2. 1 меню за запис на видео

Маркирайте [ Да ] и натиснете J , за да възстановите опциите на менюто за видеозапис към стойностите им по подразбиране (Менюто за запис на видео по подразбиране ).