Режим светкавица

  1. G бутон
  2. C меню за снимане на снимки

Изберете режим на светкавица за допълнителни светкавици. За повече информация вижте „Режими на светкавицата“ във „Снимане със светкавица на камерата“ (Режими на светкавица ).