Картинен преглед

  1. G бутон
  2. D меню за възпроизвеждане

Изберете дали снимките да се показват автоматично на монитора веднага след заснемането.

опцияОписание
[ Включено ]Картините се показват на монитора.
[ Изключено ]Снимките могат да се разглеждат само чрез натискане на бутона K