Свързване към компютри чрез USB

Свържете камерата с помощта на предоставения USB кабел. След това можете да използвате софтуера Nikon NX Studio, за да копирате снимки на компютъра за преглед и редактиране. За информация относно установяване на безжични връзки към компютри вижте „Свързване към компютри чрез Wi-Fi“ (Свързване към компютри чрез Wi-Fi ) в „Установяване на безжични връзки към компютри или смарт устройства“.

Инсталиране на NX Studio

Ще ви е необходима интернет връзка, когато инсталирате NX Studio. Посетете уебсайта на Nikon за системни изисквания и друга информация.

 • Изтеглете най-новата инсталационна програма на NX Studio от уебсайта по-долу и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/
 • Обърнете внимание, че може да не успеете да изтеглите снимки от камерата с помощта на по-стари версии на NX Studio.

Копиране на снимки на компютър с помощта на NX Studio

Вижте онлайн помощ за подробни инструкции.

 1. Свържете камерата към компютъра.
  След като изключите фотоапарата и се уверите, че картата с памет е поставена, свържете предоставения USB кабел, както е показано.
 2. Включете камерата.
  • Компонентът Nikon Transfer 2 на NX Studio ще стартира. Софтуерът за прехвърляне на изображения Nikon Transfer 2 се инсталира с NX Studio.
  • Ако се покаже съобщение, което ви подканва да изберете програма, изберете Nikon Transfer 2.
  • Ако Nikon Transfer 2 не стартира автоматично, стартирайте NX Studio и щракнете върху иконата „Импортиране“.
 3. Щракнете върху [Start Transfer].

  Снимките от картата с памет ще бъдат копирани на компютъра.
 4. Изключете камерата.
  Изключете USB кабела, когато прехвърлянето приключи.

Windows 10 и Windows 8.1

Windows 10 и Windows 8.1 може да покажат подкана за автоматично пускане, когато камерата е свързана.

Щракнете върху диалоговия прозорец и след това върху [ Nikon Transfer 2 ], за да изберете Nikon Transfer 2.

macOS

Ако Nikon Transfer 2 не стартира автоматично, потвърдете, че фотоапаратът е свързан и след това стартирайте Image Capture (приложение, което идва с macOS) и изберете Nikon Transfer 2 като приложение, което се отваря, когато фотоапаратът бъде открит.

Прехвърляне на видеоклипове

Не се опитвайте да прехвърляте видеоклипове от картата с памет, докато е поставена във фотоапарат от друга марка или модел. Това може да доведе до изтриване на видеоклиповете, без да бъдат прехвърлени.

Свързване към компютри

 • Не изключвайте фотоапарата и не изключвайте USB кабела, докато прехвърлянето е в ход.
 • Не използвайте сила и не се опитвайте да поставите конекторите под ъгъл. Уверете се също така, че държите конекторите прави, когато изключвате кабела.
 • Винаги изключвайте фотоапарата, преди да свържете или разкачите кабел.
 • За да сте сигурни, че трансферът на данни няма да бъде прекъснат, уверете се, че батерията на фотоапарата е напълно заредена.

USB хъбове

Свържете камерата директно към компютъра; не свързвайте кабела през USB хъб или клавиатура. Свържете камерата към предварително инсталиран USB порт.

Използване на четец на карти

Картините могат да се копират и от карта с памет, поставена в четец на карти на трета страна. Трябва обаче да проверите дали картата е съвместима с четеца на карти.