Намаляване на шума от вятъра

  1. G бутон
  2. 1 меню за запис на видео

Изберете дали да използвате намаляване на шума от вятъра, когато записвате видеоклипове. За повече информация относно намаляването на шума от вятъра вижте „Намаляване на шума от вятъра“ в „Менюто i “ (Намаляване на шума от вятъра ).