d8: Пикиране на фокуса

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Когато маркирането на фокуса е активирано в режим на ръчно фокусиране, обектите, които са на фокус, се обозначават с цветни контури на дисплея. Можете да изберете цвета.

Пиково ниво

Изберете от [ 3 (висока чувствителност) ], [ 2 (стандартна) ], [ 1 (ниска чувствителност) ] и [ Изключено ]. Колкото по-висока е стойността, толкова по-голяма е дълбочината, която ще бъде показана като фокус.

Цвят на акцентиране

Изберете цвета на акцента.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата