Папка за възпроизвеждане

  1. G бутон
  2. D меню за възпроизвеждане

Изберете папка за възпроизвеждане.

опцияОписание
(Име на папка)Снимките във всички папки с избраното име ще бъдат видими по време на възпроизвеждане. Папките могат да бъдат преименувани с помощта на опцията [ Папка за съхранение ] > [ Преименуване ] в менюто за заснемане на снимки.
[ всички ]Снимките във всички папки ще бъдат видими по време на възпроизвеждане.
[ Актуално ]По време на възпроизвеждане ще се виждат само снимки в текущата папка.