Части от камерата

Корпус на камерата

1Отвор за каишката на фотоапарата (Закрепване на ремъка )
2E (маркировка на фокалната равнина;Маркировката на фокалната равнина и разстоянието между фланеца )
3Стерео микрофон (Запис на видеоклипове ( b автоматично) )
4S бутон (Бутонът S ,Бутонът S )
5Превключвател на захранването (Включване на камерата )
6Бутон за освобождаване на затвора (Правене на снимки ( b автоматично) )
7Бутон E (Бутонът E (компенсация на експозицията). ,Бутонът E (компенсация на експозицията). )
8Главен диск за управление (Командата набира )
9Бутон за запис на видео (Запис на видеоклипове ( b автоматично) )
10Диск за избор на режим (Диск за избор на режим ,Диск за избор на режим )
11Гнездо за аксесоари (за опционална светкавица;Използване на светкавица на камерата ,Съвместими светкавици )
12Говорител (Операции за възпроизвеждане на видео )

1Колело за подкоманди (Командата набира )
2Сензор за изображение (Ръчно почистване )
3контакти на процесора
4Маркировка за монтиране на обектива (Поставяне на обектив )
5лампа REC (Лампата REC ,Яркост на лампата REC )
Лампа за самоснимачка (Самоснимачката )
6Капак за конектор за микрофон
7Капак за HDMI и USB конектори
8Конектор за външен микрофон (Микрофони )
9HDMI конектор (Свързване към HDMI устройства )
10Лампа за зареждане (Свързване на камерата към компютър за зареждане на батерията ,Зареждане на батерията на фотоапарата с променливотоковия адаптер (предлага се отделно) )
11USB конектор (USB захранване ,Свързване към компютри чрез USB )
12Бутон за освобождаване на обектива (Сваляне на лещи )
13байонет за обектив (Поставяне на обектив ,Маркировката на фокалната равнина и разстоянието между фланеца )
14капачка на тялото (Поставяне на обектив )
15Бутон Fn2 (Бутоните Fn1 и Fn2 ,Фокус )
16Бутон Fn1 (Бутоните Fn1 и Fn2 ,бял баланс )

1Бутон DISP (Бутонът DISP )
2Селектор за снимки/видео (Правене на снимки ( b автоматично) ,Запис на видеоклипове ( b автоматично) )
3A ( g ) бутон (Бутонът A ( g ). ,Защита на снимки от изтриване ,Бутонът A ( g ). )
4бутон i (Бутонът i (менюто i ) ,Менюто i )
5бутон J (Използване на менютата )
6Мултиселектор (Използване на менютата ,Избор на фокусна точка )
7G бутон (Бутонът G ,Ръководство за менюто )
8Бутон K (Разглеждане на снимки ,Разглеждане на снимки )
9Бутон W ( Q ) (Бутоните X и W ( Q ). ,Иконата d (помощ). ,Разглеждане на снимки ,Използване на увеличение при възпроизвеждане )
10Бутон X (Бутоните X и W ( Q ). ,Ръчен фокус ,Разглеждане на снимки ,Мащабиране при възпроизвеждане )
11Лампа за достъп до карта с памет (Лампата за достъп до картата с памет ,Лампата за достъп до картата с памет )
12Капак на гнездото за батерията/слота за карта с памет
13Капак на капака на гнездото за батерията/слота за карта с памет
14Слот за карта с памет (Поставяне на батерия и карта памет )
15фиксатор на батерията (Поставяне на батерия и карта памет )
16Гнездо за статив
17монитор (Монитор ,Сензорни контроли ,Сензорният затвор )
18c ( E ) бутон (Бутонът c / E (режим на освобождаване/самоснимачка). ,Самоснимачката )
19бутон O (Изтриване на нежелани снимки ,Изтриване на снимки )

Не докосвайте сензора за изображения

При никакви обстоятелства не упражнявайте натиск върху сензора за изображения, не го натискайте с почистващи инструменти или не го подлагайте на силни въздушни течения от вентилатор. Тези действия могат да надраскат или по друг начин да повредят сензора. За информация относно почистването на сензора за изображения вижте „Ръчно почистване“ (Ръчно почистване ).

Сериен номер на продукта

Серийният номер на този продукт може да бъде намерен, като отворите монитора.


Монитор

Фото режим

При настройки по подразбиране на монитора се появяват следните индикатори. За повече информация вижте „Дисплей на монитора“ (Дисплей в монитора ) в „Технически бележки“.

1Режим на снимане (Диск за избор на режим )
2Фокусна точка (Режим на AF зона )
3Режим на освобождаване (Бутонът c / E (режим на освобождаване/самоснимачка). )
4Режим на фокусиране (Режим на фокусиране )
5Режим на AF зона (Режим на AF зона )
6Активен D-Lighting (Активен D-Lighting )
7Picture Control (Задайте Picture Control ,Задайте Picture Control )
8Бял баланс (бял баланс ,бял баланс ,бял баланс )

9Област на изображението (Изберете област на изображението )
10Размер на изображението (Размер на изображението )
11Качество на изображението (Качество на изображението )
12икона i (Менюто i )
13Индикатор за експозиция
Излагане (Индикаторът на експозицията )
Компенсация на експозицията (Бутонът E (компенсация на експозицията). )
14“k” (появява се, когато има памет за над 1000 експозиции;Брой оставащи експозиции )
15Брой оставащи експозиции (Брой оставащи експозиции ,Капацитет на картата памет )
16ISO чувствителност (Бутонът S )
17Индикатор за ISO чувствителност (Бутонът S )
Индикатор за автоматична ISO чувствителност (Автоматичен контрол на ISO чувствителността )
18диафрагма ( A (автоматичен с приоритет на блендата) , M (ръчно) )
19Скорост на затвора ( S (автоматичен с приоритет на затвора) , M (ръчно) )
20AF с проследяване на обекта (AF с проследяване на обекта )
21Измерване (Измерване )
22Индикатор за батерията (Ниво на батерията )
23Тип затвор (d4: Тип затвор )
241 икона (Иконата 1 )
25Индикатор за намаляване на вибрациите (Намаляване на вибрациите )
26Снимане с докосване (Сензорният затвор )
27Скоби за AF зона (Избор на режим на AF зона )

Видео режим

1Индикатор за запис (Запис на видеоклипове ( b автоматично) )
Индикатор „Няма видео“ (Иконата 0 )
2Размер на рамката и честота/качество на видеото (Размер на рамката и скорост/качество на видеото )
3Оставащо време (Запис на видеоклипове ( b автоматично) )
4Режим на снимане (неподвижна фотография;Видео режим )
5Ниво на звука (Чувствителност на микрофона )
6Чувствителност на микрофона (Чувствителност на микрофона )
7Честотна характеристика (Честотна характеристика )