b1: Лесна компенсация на експозицията

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете дали бутонът E е необходим за компенсация на експозицията.

опцияОписание
[ Включено (автоматично нулиране) ]Компенсацията на експозицията може да се регулира само с помощта на диск за управление. Настройката, избрана с диска за управление, се нулира, когато фотоапаратът се изключи или таймерът за готовност изтече.
[ Включено ]Компенсацията на експозицията може да се регулира само с помощта на диск за управление. Компенсацията на експозицията не се нулира, когато фотоапаратът се изключи или таймерът за готовност изтече (в режим b , компенсацията на експозицията се нулира, когато фотоапаратът се изключи).
[ Изключено ]Компенсацията на експозицията се задава чрез натискане на бутона E и завъртане на главния диск за управление.
  • Активиран в режими P , S , A и b . Лесната компенсация на експозицията не е налична в други режими.
  • Използваният диск за управление варира в зависимост от режима на снимане.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата