e2: Скорост на затвора на светкавицата

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете най-бавната налична скорост на затвора със светкавица в режим P или A.

Независимо от настройката, избрана за персонализирана настройка e2 [ Скорост на затвора на светкавицата ], скоростите на затвора могат да бъдат бавни до 30 s в режими S и M или при настройки на светкавицата за бавна синхронизация, бавна синхронизация със задно перде или намаляване на ефекта червени очи с бавна синхронизиране.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата