Запазване на потребителските настройки

  1. G бутон
  2. B меню за настройка

Често използвани комбинации от настройки могат да бъдат присвоени на позиции U1 до U3 на диска за избор на режим (Запазване на потребителските настройки ).

B Менюто за настройка: Настройка на камерата