Нулирайте менюто за снимане на снимки

  1. G бутон
  2. C меню за снимане на снимки

Възстановете опциите на менюто за заснемане на снимки до техните стойности по подразбиране.

  • Нулирането на менюто за снимане на снимки не е налично, докато се извършва многократна експозиция.