Менюто i

Това меню се използва за бърз достъп до често използвани настройки. За да видите менюто, натиснете бутона i .

  • Маркирайте елементи с помощта на мултиселектора и натиснете J , за да видите опциите. Маркирайте желаната опция и натиснете J , за да изберете и да се върнете в менюто i .
  • За да отмените и да се върнете към предишния дисплей, натиснете бутона i .

Командата набира

  • В някои случаи настройката за текущо маркирания елемент в i менюто може да бъде избрана чрез завъртане на главния диск за управление. Опциите за избраната настройка, ако има такива, могат да бъдат избрани чрез завъртане на диска за подкоманди.
  • Някои елементи могат да се регулират чрез завъртане на който и да е диск.
  • Натиснете J , за да запазите промените. Можете също да запазите промените, като натиснете спусъка наполовина или маркирате друг елемент.