a5: Съхранявайте точките по ориентация

 1. G бутон
 2. Меню A персонализирани настройки

Изберете дали могат да се избират отделни точки за фокусиране за „широка“ (пейзажна) ориентация, за „висока“ (портретна) ориентация с камера, завъртяна на 90° по часовниковата стрелка, и за „висока“ ориентация с камера, завъртяна на 90° обратно на часовниковата стрелка.

 • Изберете [ Не ], за да използвате една и съща фокусна точка независимо от ориентацията на камерата.
  Камерата е завъртяна на 90° обратно на часовниковата стрелка
  Пейзажна (широка) ориентация
  Камерата е завъртяна на 90° по часовниковата стрелка
 • Изберете [ Да ], за да активирате отделен избор на точка за фокусиране.
  Камерата е завъртяна на 90° обратно на часовниковата стрелка
  Пейзажна (широка) ориентация
  Камерата е завъртяна на 90° по часовниковата стрелка

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата