C Менюто за снимане на снимки: Опции за снимане

За да видите менюто за заснемане на снимки, изберете раздел C в менютата на фотоапарата.

Менюто за заснемане на снимки съдържа следните елементи:

Вижте също

„Стандартни настройки на менюто за снимане на снимки“ (Менюто за снимане на снимки по подразбиране )