a10: AF при слаба светлина

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете [ Вкл .] за по-точен фокус при условия на слаба светлина, когато AF-S е избрано за режим на фокусиране или когато е избран AF-A и снимате в AF-S .

  • Тази опция влиза в сила само в режим на снимка.
  • В режим b [ Low-light AF ] е фиксиран на [ On ].
  • AF при слаба светлина е деактивиран по време на снимане с интервален таймер и запис на видео през интервал.
  • Фотоапаратът може да изисква повече време за фокусиране, когато е избрано [ Вкл .
  • Докато AF при слаба светлина е в сила, на дисплея ще се появи „Low-light“. Честотата на опресняване на дисплея може да спадне.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата