RAW запис

  1. G бутон
  2. C меню за снимане на снимки

Изберете малко дълбочина за RAW снимки.

опцияОписание
q[ 12-битов ]RAW изображенията се записват с битова дълбочина от 12 бита.
r[ 14-битов ]RAW изображенията се записват с битова дълбочина от 14 бита. Файловете, записани с битова дълбочина от 14 бита, съдържат повече цветни данни от снимките, записани с помощта на [ 12-bit ]. Файловете, записани с битова дълбочина от 14 бита, също са по-големи от снимките, записани с помощта на [ 12-bit ].