Режим на освобождаване (запазване на рамка)

  1. G бутон
  2. 1 меню за запис на видео

Във видео режим можете да изберете извършената операция (Видео режим ), когато спусъкът е натиснат (Правене на снимки във видео режим ).