Режим на управление на светкавицата

Когато на фотоапарата е монтирана светкавица (SB-500, SB-400 или SB-300), режимът на управление на светкавицата, нивото на светкавицата и други настройки на светкавицата могат да се регулират чрез [ Управление на светкавицата ] > [ Управление на светкавицата режим ] в менюто за снимане на снимки.

  • Настройките за светкавици, различни от SB-500, SB-400 и SB-300, могат да се регулират само чрез контролите на светкавицата.
опцияОписание
[ TTL ]
  • Мощността на светкавицата се регулира автоматично в зависимост от условията на снимане.
  • Компенсацията на светкавицата може да се регулира с помощта на [ Компенсация на светкавицата ] в менюто за снимане на снимки.
[ Ръководство ]
  • Изберете нивото на светкавицата ръчно.
  • Мощността на светкавицата се избира чрез [ Ръчно изходно количество ].