1 Менюто за видеозапис: Опции за видеозапис

За да видите менюто за запис на видео, изберете раздел 1 в менютата на камерата.

Менюто за запис на видео съдържа следните елементи:

Вижте също

„Настройки по подразбиране на менюто за видеозапис“ (Менюто за запис на видео по подразбиране )