Тип видео файл

  1. G бутон
  2. 1 меню за запис на видео

Записвайте видеоклипове във формат MOV или MP4.

  • Форматът на аудиозаписа варира в зависимост от формата на видео файла. Линейният PCM се използва за MOV файлове и AAC за MP4 файлове.