f1: Персонализиране i меню

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете елементите, изброени в менюто i , показвано при натискане на бутона i в режим на снимка.

  • Маркирайте позиция в менюто i , натиснете J и изберете желания елемент.
  • Следните елементи могат да бъдат присвоени към менюто i .

Bluetooth връзка

Активирайте или деактивирайте Bluetooth.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата