g5: Маркиране на дисплея

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете дали засенчването да се използва за обозначаване на акценти (светли области на рамката) по време на видеозапис.

Модел на дисплея

За да активирате показването на акценти, изберете [ Pattern 1 ] или [ Pattern 2 ].

Модел 1
Модел 2

Маркирайте прага на показване

Изберете яркостта, необходима за задействане на дисплея с подчертани видеоклипове. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-голям е диапазонът от яркости, които ще бъдат показани като акценти. Ако е избран [ 255 ], светлият дисплей ще показва само области, които са потенциално преекспонирани.

Маркиране на дисплея

Ако както показването на акценти, така и пикирането на фокуса са активирани, само пикирането на фокуса ще се показва в режим на ръчно фокусиране. За да видите дисплея с акценти в режим на ръчно фокусиране, изберете [ Off ] за потребителска настройка d8 [ Focus peaking ] > [ Peaking level ].

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата