Капацитет на картата памет

Следващата таблица показва капацитета на буфера и приблизителния брой снимки, които могат да бъдат съхранени на 32 GB 1 карта с различни качества и размери на изображението, когато [ DX (24×16) ] е избрано за [ Избор на област на изображение ]. Действителният капацитет варира в зависимост от условията на снимане и вида на картата.

Качество на изображениетоРазмер на изображениетоРазмер на файлаБрой оставащи експозицииБуферен капацитет 2
RAW (12 бита)ГолямПрибл. 21,4 MB873 кадъра44 кадъра
RAW (14 бита)ГолямПрибл. 26,8 MB764 кадъра36 кадъра
JPEG добреГолямПрибл. 10,4 MB2100 кадъра82 кадъра
СреденПрибл. 7,2 MB3400 кадъра100 кадъра
малъкПрибл. 3,8 MB6400 кадъра100 кадъра
JPEG нормаленГолямПрибл. 6,0 MB4100 кадъра100 кадъра
СреденПрибл. 3,7 MB6800 кадъра100 кадъра
малъкПрибл. 2,1 MB12 300 кадъра100 кадъра
JPEG основенГолямПрибл. 2,6 MB8000 кадъра100 кадъра
СреденПрибл. 1,9 MB12 800 кадъра100 кадъра
малъкПрибл. 1,1 MB22 100 кадъра100 кадъра
  1. Цифрите са за SD карта с памет SanDisk (SDSDXVE-032G-JNJIP, измерена през декември 2021 г.).
  2. Максимален брой експозиции, които могат да бъдат съхранени в буфера на паметта при ISO 100. Ако [ Автоматичен контрол на изкривяването ] е настроен на [ Вкл .], броят на експозициите може да намалее.