Рейтинг

  1. G бутон
  2. D меню за възпроизвеждане

Оценете снимки.

  • Маркирайте снимки с помощта на мултиселектора 4 или 2 .
  • Натиснете 1 или 3 , за да изберете оценка от нула до пет звезди, или изберете d , за да маркирате снимката като кандидат за по-късно изтриване.
  • За да видите маркираната снимка увеличена, натиснете и задръжте бутона X
  • Натиснете J , за да запазите промените.